IBM 7040

1 min read
Article updated on:22 Aug 2023

Original article: http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/7040.html

 

Columbia's IBM 7040 Data Processing System (tj počítač), nainštalovaný v máji 1965 a spojený s IBM 7090 , ktorý bol v roku 1966 aktualizovaný na IBM 7094. Spojený systém 7094/7040 bol odstránený v roku 1968, aby uvoľnil miesto pre IBM 360/ 91 .

Columbia University IBM 7040; Foto: fotoarchív Columbiana .

Posledný deň 7040

Fotografia kolumbijského IBM 7040 oblečeného na šťastnú cestu vo februári 1968. Kliknutím na obrázok ho zväčšíte (naskenovaný z tlačovej predlohy [ 20 ], ktorá už bola bodkovaná, preto tie interferenčné vzory).

Pozri tiež:
[ IBM 7090 ] [ IBM 7094 ] [ galéria strojovne z roku 1965 ]

Article posted on:22 Aug 2023